Endret: 27 okt 2019     Opprettet: 30 apr 2019

Utbyggingen i vaskeriet Einars vei 31 er påbegynt

 

Det er nå påbegynt arbeid i forbindelse med ombygging av det gamle vaskeriet i Einarsvei 31 til sokkelleilighet (vedtatt på generalforsamling april 2016, og gjennomføres i regi av Styret).

Første trinn er graving på baksiden av blokken. Her skal det tas prøver av jordmassene i forskjellige dybder, for å sjekke ut grad av forurensning. Dette arbeidet vil gi entreprenør informasjon om hvordan de ulike jordmassene skal håndteres når selve gravearbeidet igangsettes.

Det vil komme mer informasjon om fremdrift og tidsplaner for utbygging etterhvert. Vi beklager at gravearbeid ble igangsatt tirsdag 30. april før det var gitt god informasjon til berørte beboere.

Parallelt med ombygging av vaskeriet, er det utbygging av kjeller under leilighet i Einarsvei 33. Dette er et selvstendig prosjekt igangsatt av beboer, men det er samme entreprenør som står for utbyggingen av begge prosjektene. 

Styret i Keyserløkka Sør, april 2019