Endret: 10 feb 2020     Opprettet: 27 okt 2019

Utbygging av vaskeriet i god framdrift

Utbyggingen av leiligheten i vaskeriet i Einars vei 31 er i god framdrift, og ligger an til å bli ferdigstilt før jul.
 

(Se også tidligere artikkel om utbyggingen.)