10 feb 2020

Trepleie pågår i Keyserløkka Sør!

Trepleie i Keyserløkka Sør.

 

Vi har mange store og fine trær i borettslaget vårt. Styret har fått vurdert trærne våre av trepleiefirmet Norsk Trepleie AS, og har engasjert firmaet til å gjøre nødvendige forbedringer i endel av trærne våre.

Generelt er vurderingen at de fleste trærne er friske. Det er endel døde grener i mange av trærne, siden det er gått noen år uten trepleie. De skal derfor gjøre et arbeid for å gjøre trærne trygge, klarere fra bygninger og tak for å forhindre ødeleggelser på bygningene og hindre tetting av takrenner, samt heve grener fra skilter, gangsti og veier for bedre sikt. Til slutt for å sikre at trærne vokser med balansert form, identifisere problemer og utføre forebyggende beskjæring.

De startet arbeidet mandag 10. februar, og regner med å holde på i noen uker, sannsynligvis med et opphold i vinterferien, hvor de da er bundet til andre oppdrag.

Trepleier i Keyserløkka Sør.