3 jun 2019

Protokoll fra ordinær generalforsamling 28. mai

Ordinær generalforsamling i Keyserløkka Sør for 2018 ble gjennomført på Villa Solhaug 28.mai . 48 andelseiere var til stede, og fire var representert ved fullmakt - totalt 52 stemmeberettigede.

Protokollen kan du lese her:

Protokoll fra ordinær generalforsamling Keyserløkka Sør