Rehabilitering og større utbedringer

Vedlikehold og utbedringer i borettslaget siden 2000.

2016 Radonanalyse

2015 Rens ventilasjonsanlegg

2015 Pusset opp Villa Solhaug innvendig og grunnmur

2014 Kontroll av brannslukkingsapparater

2013 Rehabilitering av piper

Einarsvei med nye verandaer (Foto: kritt.no)

2013 Avsluttet rehabilitering. Etterisolering 10 cm, skifting av vinduer og balkongdører, isolering av loft, oppussing av tak, utskifting av balkonger m.m.

2011 Påbegynt rehabilitering. Etterisolering 10 cm, skifting av vinduer og balkongdører, isolering av loft, oppussing av tak, utskifting av balkonger m.m.

2010 Montert Brannvarslingsanlegg

2009 Elbilparkering – støtte fra Oslo Kommune

2009 Pusset opp oppganger, skiftet inngangsdører, etablert brannalarmanlegg, skiftet porttelefonanlegg

2008 Drenering

2008 Tørkeskap i vaskerier byttet

2008 Rehabilitering av sikringskap

2007 Vaskeriene pusset opp og malt

2007 Vifter for røykavsug montert på piper

2007 Tak er overhalt

2007 Balkonger og fasader er overhalt

2006 Nye tørketromler i Einarsvei 8

2006 Villa Solhaug tatt i bruk

2006 Baderomsrehabilitering ferdig

2005 Rehabilitering av Villa Solhaug, utvendig og innvendig

2005 Baderomsrehabilitering forsetter

2004 Kontroll av tak og piper over tak

2004 Utbedring av skader på fasadene, utvendig treverk og vindskier malt

2004 Lagt om taket på Villa Solhaug

2004 Nye vaskemaskiner i vaskeri et Einars vei 30

2003 Nye vaskemaskiner i vaskeri et Einar s vei 8

2003 Vedlikeholdsplan for hele bygningsmassen

2002 Forprosjekt på baderomsrehabilitering, gjennomgang av bad og utarbeiding av forprosjekt

2002 Røykhatter montert på en del av pi pene med dårlig trekk

2002 Fasaderehabilitering Einarsvei 16 til 42

2002 Innvendig rehabilitering av velhuset

2002 Nye sittegrupper til utearealene

2001 Oppgradering av avfallsstasjoner

2001 Rehabilitering av velhus

2000 Nye vinduer i kjellere og oppganger

2000 Drenering rundt tre av bygningene

2000 Utskifting av tak og piper på en bygning