22 okt 2014

Nytt telefonnummer til Villa Solhaug

Det nye nummeret er 91 16 40 15. Der treffer du Eirik Ahdell, som er ansvarlig for utleie.

Økning i leie

Fra og med 1. januar 2015 blir det også en økning i leien for eksterne. Den nye leien er kr 4000 for en hel dag, og kr 2000 for en halv dag.

For interne forblir prisen slik den er.