Endret: 15 apr 2016     Opprettet: 29 nov 2015

Nytt fra Sør - desember 2015

BEBOERBREV KEYSERLØKKA SØR - VINTER 2015

Styret og ansvarsområder:

Thomas Tinnesand Eng (styreleder), Einarsvei 25

975 12 851

Sølvi Paulsen (nestleder)

476 69 212

Inger Lise Westeng (medlem)

928 40 694

Eirik Ahdell (medlem)

911 64 015

Jens M. Thorstensen (medlem)

900 51 927

Varamedlemmer: Gro Prestbakmo, Ann Baekken, Marte Ness, Anders Landgraff Nilsen

Sølvi har ansvar for parkering og nøkler, Inger Lise for vaskeriene og nye skilt til ringeklokkene og Eirik er HMS-ansvarlig. Disse kan kontaktes direkte.

Ellers ber vi dere bruke keyserlokkasor@styrerommet.net for kontakt med styret, eventuelt brev i postkassa ved Villa Solhaug.

Generell orden

Styret minner som vanlig om at fellesområdene ikke skal brukes til privat oppbevaring.

HMS

Styret er opptatt av at vi skal være sikret mot brann så godt som mulig. Se over brannslukker og røykvarsel i leiligheten, og sørg for at de er tilgjengelig og i orden. Det kan være lurt med en ekstra røykvarsler på soverommene. Se også til at varmtvannsbereder fungerer som den skal, er garantitiden utløpt anbefales det å bytte den ut. Produksjonsår finner du på selve berederen. Et tips er å stenge av vannet i leiligheten hvis du skal reise bort. Da unngår du eventuelle lekkasjer mens du er borte. Vann kan gjøre MYE skade på kort stund.

Apropos vann hadde vi en lekkasje nederst i Einarsvei nå i november. I forkant ble det hørt støy fra vannledningen i kjelleren. Hører du noe slikt ber vi deg kontakte styret så fort som mulig.

Villa Solhaug

Vi brukte ca 500.000 på oppussingen, og resultatet er blitt veldig bra. Det er mye utleie og styret ønsker å ta vare på denne vår felles perle.

El-bil-lading

El-biler må IKKE lades på vanlig strømuttak. De nye ladestasjonene i Bergliotsvei er på plass, og vi vil etter hvert avvikle de vi har ved det gule huset.

Radon

Målingene som er utført har ikke gitt entydige og klare svar. Eiere av leiligheter med høye verdier er blitt informert. Det må utføres noen spesifikke målinger til før konklusjonen er klar fra Radonlab AS.

Parkering

Det har i det siste forekommet at folk har fått parkeringsbøter når de har parkert på gangveiene. Vi har avtale med Aker P-drift og man kan risikere å bli bøtelagt etter 10 min uten aktivitet ved bilen.

Når det gjelder parkeringsplasser for øvrig, er det ikke anledning til å framleie disse. De skal gå tilbake til styret som sørger for videre utleie.

Vi har ledige parkeringsplasser. Interesserte kan ta kontakt med Sølvi. Prisen for en parkeringsplass er kr. 150,- pr måned.

Fyring

Fyringssesongen er i gang og mange opplever at det trekker dårlig i peisen. Som regel skyldes dette for lite tilførsel av oksygen. Vi har presisert dette før, men etter rehabiliteringen er leilighetene blitt veldig tette og derfor er det ekstra viktig å lufte og å sørge for nok lufttilgang når det fyres.

Rehabilitering

Det er kommet fram at det er en produksjonsfeil på vinduene våre og alle hengsler må byttes ut.

Hver enkelt beboer vil bli kontaktet for avtale om tidspunkt.

Annet

Det har vært en del sykkeltyverier i vårt område i det siste og vi oppfordrer alle til å sette sykkelen i sportsboden.

Husk at når mørketiden kommer er det fint å la verandalyset stå på.

Ellers jobber styret kontinuerlig for borettslagets beste, f.eks fukt i kjellerne og avtrekk på pipene er saker vi holder på med.

Vi minner om at fristen for avtale om opsjon på kjøp av tørkeloft går ut 1.1.2016.

Styret ønsker alle beboere en fin og gledelig vinter, og en fortreffelig jule- og nyttårshelg.