22 des 2014

Nytt fra Sør desember 2014

Her er årets siste beboerbrev. Styret har hatt mange arbeidsoppgaver i året som har gått og nå tar vi juleferie, og ønsker alle en god jul! Selvfølgelig kan vi kontaktes på vanlig måte ved behov.

Generell orden:

Fellesarealene må ikke brukes til lagring av personlige eiendeler. Dette gjelder både

trappeoppganger og kjeller- og loftsarealer. Brannforskriftene er tydelige her – og alle må sørge for at det er fri passasje i tilfelle brann.

Innen vårens ankomst, ca 1. mai, vil styret kreve at hensatte eiendeler fjernes fra fellesområder som ikke er øremerket til oppbevaring (jfr. sykkelrom, sykkelparkering). Etter det vil de risikere å bli bli fjernet uten forvarsel.

Mange lagrer ved i kjelleren. Følgelig er det mange steder mye ved-rusk på gulvet. Vet man at man selv har forsårsaket dette, burde man sope opp etter seg. Kjeller- og loftsrom blir ikke vasket hvis det er masse brask på gulvet.

Hver mandag blir oppgangene vasket, det er fint om barnevogner og annet som er hensatt under trappen blir fjernet på vaskedagene. Ta inn dørmatten på vaskedagen, da vil det bli vasket også der.

Fyring:

Fyringssesongen er i gang, og mange opplever at det trekker dårlig i peisen. Som regel skyldes dette for lite tilførsel av oksygen. Vi har presisert dette før, men etter rehabiliteringen er leilighetene blitt veldig tette og derfor er det ekstra viktig å lufte og å sørge for nok lufttilgang når det fyres.

Ettårsbefaring:

De fleste beboere som ble besiktiget på runden vi hadde den 5. juni, skal nå ha hatt besøk av Hallmakers underleverandører for utbedringer.

Men dette gjelder desverre ikke vinduene. Leverandøren Nordvest-vindu har vært en del vanskeligere å følge opp. Hallmaker har avtalt møte med disse medio januar, 2015. Vi håper på positive følger av dette møtet, og at alle klagesaker deretter blir fulgt opp. Utfallet av dette møtet vil forhåpentligvis bli formidlet i neste beboerbrev.

Nøkler til postkassene:

Disse kan være vanskelig å få bestilt, så det er et godt tips å kopiere en ekstra i reserve.

Renter:

Styret har fått ned renten på lånet til 2.90% pdd.

Lys på balkong:

Det er skikkelig mørkt nå, og det gir litt ekstra trygghet om lyset på balkongen står på om kvelden og natta. Koseligere blir det også!

Forsikringer:

I det siste har vi hatt en del forsikringssaker pga vannskader, og da spesielt defekte

varmtvannsberedere. Vi anmoder om å sjekke denne med jevne mellomrom. Er den så gammel at den burde byttes ut? Vi gjør oppmerksom på at du selv må betale egenandelen på forsikringen ved skader forårsaket av dårlig vvs-utstyr.

Alle beboere burde også vite hvor stoppekranen sin er. Ved lange perioder ute av leiligheten kan det være lurt å stenge denne, samt slå av vv-bereder. Hint: i taket på badet er det en liten luke, under luken befinner stoppekranen seg.

Fukt i kjellere:

Det er en del fukt i noen av kjellerne våre. Styret arbeider for tiden med å kartlegge hvor utbredt dette er. Vi anbefaler alle beboere til ikke å lagre ting som tiltrekker seg og holder på fukt i kjellerne. Skal du oppbevare tekstiler i kjelleren, anbefaler vi å bruke lukkede plastbokser. Ikke bruk pappesker.

Dette gjelder spesielt de som har boder som ligger mot ytterveggene.

Radon:

Vi vil i løpet av vinteren utføre nye radon-målinger. Vi blir da nødt til å installere sporfilm i en rekke utvalgte leiligheter for å danne oss et presist bilde og få en meningsfull statistikk. Vi kommer tilbake med relevant informasjon etterhvert.

Søppel:

Det er blitt observert at noen kaster større ting som møbler og lignende i husholdningsavfallet. Dette tar ikke renovasjonsbilen med seg. Det er hver og en sitt ansvar å kvitte seg med spesialavfall og større ting som skal fjernes.

Det gule huset:

Huset er nå leid ut på langtidsbasis. Det er en kar som driver med musikkundervisning for barn. Dette gir penger i kassa som vi sårt trenger.

Parkering:

Vi har ledige parkeringsplasser. Interesserte kan ta kontakt med Sølvi. Prisen for en parkeringsplass er kr. 150,- pr måned.

Utemøbler:

For at utemøblene våre skal vare så lenge som mulig, er det fint om hver oppgang kan sørge for at de blir plassert under en veranda. Da står de litt mindre utsatt for vær og vind.

Get:

Minstehastigheten er nå øket til 5mbps. Get box micro er også en del av fellesavtalen.

Til slutt vil styret ønske alle beboere ei strålende jul og et fortreffelig nytt år!!