Nytt fra Sør desember 2013

Beboerbrev desember 2013

Jula nærmer seg og roen er i ferd med å senke seg over borettslaget vårt - selv om vi ikke er velsignet med snø i akebakken enda. Det har i løpet av høsten skjedd mye i borettslaget. Her er en oppsamling av de viktigste sakene styret har jobbet med de siste månedene.

Godkjenning av lekeplass

Lekeplassen mellom Einars vei 26 og 28 har blitt kontrollert og godkjent av lekeplasskontrollen. De vil fra nå av gjennomføre kontroll av lekeplassen vår hvert år.

Brannvarslingsanlegget

Styret har i løpet av høsten hatt befaring av brannvarslingsanlegget vårt sammen med firmaet som installerte det i 2009. I de aller fleste blokkene fungerte anlegget slik det skal, men vi har oppdaget noen feil og mangler. De fleste feilene var småfeil som ble rettet på stedet. Siden anlegget nærmer seg fire år er det på tide å bytte ut reservebatteriene i tavlene. Dette vil bli gjort på nyåret. Før den tid er det viktig å få klarhet i om alle leilighetene har en detektor, det vil si en varsler i sin entré. Denne må være festet til selve enheten, og under ingen omstendigheter fjernes eller flyttes på. Det vil føre til at enheten blir frakoblet og ikke varsler en eventuell brann. Styret ved Eirik Ahdell, ønsker tilbakemelding om din boenhet mangler detektoren, om den er løs eller om den har blitt flyttet siden den ble installert. Hvis den er borte må en ny monteres.

Alle beboere oppfordres til å ta en titt på branntavlen i oppgangen sin i ny og ne. Ta kontakt med med Eirik Ahdell om det vises en feilmelding eller frakobling på branntavlen slik at vi kan få rettet det opp. I løpet av ikke alt for lang tid vil det komme opp nye oppslag om «enkel bruk av anlegget», samt utfyllende informasjon i permen i branntavlen. For spørsmål angående brannvarslingsanlegget vårt kontakt Eirik Ahdell på 911 64 015 eller eirikahdell@hotmail.com.

Utbygging/Salg av tørkeloftene

Styret har i løpet av høsten gjennomført møte med beboerne som har mulighet til å kjøpe tørkeloft for utbygging. Foreløpig har syv leiligheter meldt sin interesse med ønsker om kjøp av loft og planer om utbygging. Styret jobber med å få på plass en avtale med enten Lars Harkestad, OBOS prosjekt eller noen andre som kan styre selve utbyggingsprosessen og påse at utbyggingen forgår hensiktsmessig og godt.

Utebelysning

Vi er i gang med å installere belysning på stedene som er meldt inn til styret. Spesielt gjelder dette områder med parkering.

Styret oppfordrer alle beboere til å la utelyset på verandaen stå på om kvelden og natten. Det er ofte veldig mørkt rundt blokkene våre så lys på verandaene vil hjelpe til å lyse opp borettslaget vårt og skremme bort for eksempel slemme sykkeltyver.

Fellesmøter med Keyserløkka Nord og Øst

Styret har etablert kontakt med Keyserløkka Nord og Øst borettslag. Vi har diskutert felles utfordringer og behov. Blant annet arbeides det med å etablere elbilparkering med ladestasjon i Ålovsvei. Styrene i Nord, Øst og Sør ønsker også å skape en bedre innkjørsel til borettslagene fra Økernveien og kommer sammen til å se nærmere på dette.

Vi skal ha nytt møte i januar hvor vi skal gjennomgå alle rammeavtalene hos borettslagenes forskjellige leverandører, for å se om vi kan samle noen avtaler og skape nye og bedre tilbud til borettslagene og beboerne.

Keyserløkka Øst trenger frivillige til skøytelag. Se lenke på hjemmesiden deres: keyserlokkaost.no

Garasjelaget

Vi har vært i kontakt med styret i garasjelaget for å gjennomgå avtalene mellom garasjelaget og borettslaget. Vi diskuterer hvordan driften skal gjennomføres i fremtiden og ser på ulike løsninger som er akseptable for både borettslaget og garasjelaget.

Lufting av kjellere

Det er påvist fuktproblemer i flere kjellere og vi er i gang med å hente inn råd for tiltak. I mellomtiden er det viktig at dere går gjennom hva dere har i bodene deres og tar en titt på hvordan tingene deres er lagret. Vær forsiktige med å lagre ting i materialer som ikke puster, for eksempel plastposer og plastbokser. Disse emballasjene er med på å skape kondens i kjellerbodene.

Lufting av leiligheter

Etter oppussingen av borettslaget vårt har leilighetene våre blitt så godt som helt tette. Det betyr at leilighetene holder mye bedre på varmen, men det betyr også at leilighetene holder mye bedre på fukt. Det var derfor vi i oppussingsprosessen installerte lufteventiler i alle rom i leilighetene. Bruk disse lufteventilene. De burde alltid stå åpne. Spesielt hvis du tørker klær inne i leiligheten din.

Refinansiering av lånet

Styret har refinansiert borettslagets lån gjennom flere runder med diverse tilbydere. Det nye lånet vi har tegnet gir oss en rente på 3,45%, noe som vil tilsi en reduksjon i renteavgiften på 250 000,- kroner sammenliknet med det opprinnelige lånet vårt.

Oppbevaring av sko og andre gjenstander i oppgangene

Det er ikke tillatt å oppbevare sko, esker, sykler, klær og liknende i oppgangene vår. Bakgrunnen for dette er brannsikkerhet og pålegg fra brannvesenet. Ting oppbevart i oppgangene våre vil i en eventuell brann føre til hindret adgang for brannvesenet og hindret utgang for beboerne. Styret oppfordrer derfor alle til å rydde utenfor dørene sine og å holde oppgangene vår ryddige slik at fremkommeligheten ikke blir begrenset.

Parkeringsplasser

Styret har lagt merke til at noen av beboerne som har tildelt reserverte parkeringsplasser ikke benytter seg av plassen sin, men heller parkerer i gaten. Vi oppfordrer dere det gjelder til å slutte å parkere i gaten og å bruke P-plassen deres. Parkeringsutfordringene i borettslaget vårt er store, så vi har ikke plass til å ha reserverte parkeringsplasser stående tomme. Hvis du ikke bruker plassen din kan du melde i fra til Sølvi Paulsen i styret som da kan fordele plassen til en av de som står på venteliste for parkeringsplass.

Styret oppfordrer også dere som ikke har noen reservert parkeringsplass, men som må parkere i gaten om å tenke på de andre bilistene i borettslaget og parkere smart. Altså utnytt plassen best mulig og parker tett.

Egenandel på borettslagets forsikring

Borettslaget har forsikring tegnet på boligmassen vår. Betjeningen av disse forsikringene dekkes av husleien vår, men skulle det oppstå en skade, for eksempel en vannskade eller liknende, har styret nå vedtatt at egenandelen ved bruk av disse forsikringene må dekkes av den som forårsaker skaden.

Det Gule Huset

Siden i sommer har borettslaget igjen disponert Det Gule Huset, etter at Hallmaker brukte det som hovedkvarter under oppussingsprosessen. Men Det Gule Huset har ikke blitt brukt mye av borettslagets beboere siden vi fikk tilbake nøkkelen fra Hallmaker. Styret ønsker derfor å gjøre dere oppmerksomme på at både Villa Solhaug og Det Gule Huset er tilgjengelig for leie. Det Gule Huset passer spesielt godt til barnebursdager, mens Villa Solhaug er bedre til større arrangementer. Begge husene har godt utstyrte kjøkken med komfyr, kaffetraktere, oppvaskmaskin og alt du trenger av serveringsutstyr.

For oss beboere i Keyserløkka Sør, øst og nord er leieprisen for Det gule Huset 600,- kroner per dag. For Villa Solhaug er prisen 750,- kroner for halv dag og 1500,- for hel dag. Beboere i Keyserløkka Sør borettslag har prioritet fremfor andre leietakere.

Styret oppfordrer beboerne til å benytte seg av begge husene. For bilder og mer informasjon om husene besøk keyserlokka-sor.no/. Under «nyttig informasjon» finner du Villa Solhaug og Det Gule huset.

Dere må gjerne også spre informasjon om Det Gule Huset og Villa Solhaug til andre potensielle leietakere dere kjenner til. Borettslaget trenger inntektene vi har ved utleie av de to fine husene våre. Overskuddet av utleieinntektene bruker vi blant annet til å betale ned på lånet vårt.

(PS Ikke sett fakler på trappa på Villa Solhaug. Det kan ta fyr.)

Uteområdene

Styret har mottatt spørsmål om mulighet for etablering av parsellhager i borettslaget. Dette er noe styret stiller seg positive til og ønsker å få på plass så fort vinteren er over. Spørsmålet er bare hvor skal vi ha dem og hvordan skal vi gjennomføre opprettelse og drift på best mulig måte? Vi har også begynt å se på mulighetene for å pusse opp borettslagets utemøbler, og å utvide lekeplassen med å få på plass en sklie i skråningen ved siden av sandkassen.

Det er på tide at vi tar en nærmere kikk på hva vi kan gjøre med uteområdet vårt ut over de forslagene og ideene vi hittil har mottatt. Vi ønsker derfor å opprette et «Grønt team». Altså en gruppe med beboere som kan utvikle planer for hva vi kan gjøre med uteområdet vårt og hvordan vi skal få det til. Hvis dette er noe du kunne tenke deg å delta på kan du melde din interesse til Krister Lundbo på e-post kristerfl@gmail.com.

På grunn av at borettslaget som alle vet nå har veldig stor gjeld er det dessverre ikke noe penger satt av til dette prosjektet. Alt må derfor foregå på dugnad. Det er lenge siden vi har hatt en ordentlig dugnad i borettslaget vårt, så styret har begynt å planlegge en stor dugnad til våren. Vi regner med at dere stiller opp med muskelkraft og et smil. Styret stiller med pølser i lompe og en øl til de som er gamle nok.

God jul!

Styret takker alle beboerne i det beste borettslaget på Keyserløkka for året som har gått og ønsker dere alle god jul og godt nytt år.

(Arkivsak fra tidligere nettløsning. Opprinnelig publisert torsdag 12.12.2013 av Bjarne Prydz Christensen)