VVS (Sanitæranlegg)

Andelshaver er ansvarlig for vedlikehold av VVS i leiligheten

  • Arbeid på VVS skal utføres i henhold til lover og forskrifter, og når det er påkrevet av autoriserte håndverkere.
  • Det anbefales å installere vannstopper på både gamle og nye varmtvannsberedere.
  • Beboer skal påse at sluk i leiligheten blir renset minst 2 ganger årlig
  • Rørsystemer, varmtvannsbereder og avløp fra vaskemaskin og oppvaskmaskin skal vedlikeholdes for å forebygge vannlekkasje og oversvømmelse.
  • Det skal ikke kastes matrester, fett eller fremmede gjenstander i toalettet, som avløpet ikke er beregnet for.