Ventilasjon i leiligheten

Våre leiligheter har naturlig ventilasjon (luftskifte) med veggventiler, som er et vanlig system i eldre boliger. Ventilene i leilighetene bør i størst mulig grad være åpne, også på vinteren.

Ventilene skal ikke stenges permanent eller fjernes. Bygningenes ventilasjonssystem er
avhengig av at det kan strømme frisk luft inn i leiligheten gjennom ventilene i yttervegg.
Derfra trekkes luften til innvendige uttrekkskanaler på badet og i kjøkkenet. Om disse
ventilasjonslukene stenges eller bygges inn, vil det kunne oppstå for høy luftfuktighet i
leiligheten eller forhøyede radonverdier. Høy luftfuktighet kan medføre mugg-, sopp- eller
råteskader i leiligheten. For høye radonverdier over tid må ifølge Statens strålevern unngås.

Kjøkkenvifte er kun tillatt med kullfilter. Det er ikke tillatt å montere elektrisk kjøkkenvifte i
yttervegg eller i innvendig luftekanal. Dette vil spre matlukt til de øvrige beboerne i
oppgangen. I tillegg kan elektriske vifter ha negativ påvirkning på ventilasjon i
leilighet/bygning.