Vedlikehold av vinduer og balkongdør (smøring)

Leverandør av vinduene

Nordvestvinduet
Tel: 57 85 25 80

Epost: firmapost@nordvestvinduet.no
Nettside: www.nordvestvinduet

Vedlikehold: Smøring av vinduer


Alle bevegelige beslagdeler som hengsler, espagnoletter, friksjonsbremser, låskasser og sylindre bør oljes minst en gang pr år. Dette vil forebygge at lukkemekanismen blir treg eller låser seg.

For lås og sylinder benyttes låsolje. Ellers benyttes tykkere olje, vaselin eller fett. Bruk helst ikke olje med silikon. Søler man med slik olje på karmene og rammene, vil en kunne få problem med å få maling til å sitte på ved ommaling. Se over at tetningslister er hele og rene. Skadede lister gir luftlekkasje og skal byttes.

Komplett vedlikeholdsinformasjon om vindu: FDV Nordvestvinduet

På utvendig side av vinduet finner du et lite hull hvor du kan tilføre olje. Beveg espanoletten (håndtaket) opp og ned noen ganger, for å spre smøringen i mekanismen langs hele vinduet.