Endret: 26 aug 2018     Opprettet: 14 aug 2018

Fornyelse av Get-avtalen

Keyserløkka Sør Borettslag har inngått en ny avtale med Get, som vil bli aktivert fra første
halvdel av september 2018. Avtalen innebærer en vesentlig forbedring av
internettleveransen/bredbånd, samt muligheten til å velge mellom tre ulike varianter av
TV/bredbånd. Den nye avtalen innebærer en økning i månedspris til Get på 69 kr, men vil
ikke medføre økning i husleia.

Styret gjengir nedenfor informasjon fra Get, som gir ytterligere beskrivelse av avtalen og den nye pakken:

Get kommer til å sende ut brev til alle beboere 7-10 dager i forkant av aktivering. Brevet vil inneholde mer informasjon om den nye avtalen, samt en nøyaktig dato for når Get-representanter vil banke på alle dører og bistå med å etablere produkter og utstyr. Den som ønsker hjelp eller veiledning på telefon kan også henvende seg til leveransesupport på telefon 21 90 60 50, som vil være åpen i forbindelse med leveransen og fire uker i etterkant.

Dagens avtale har gitt alle beboere Digital-TV og en lav basishastighet på bredbånd.

Den nye avtalen gir alle Digital-TV og 50Mbit bredbånd. Beboere kan også velge ikke å ha Digital-TV fra Get, og i stedet få XL350Mbit bredbånd uten kost på privat faktura. Den som ikke ønsker bredbånd, kan få en større TV-pakke (Famille) med 110p til disposisjon for valg av kanaler og innhold. Alternativene blir altså som nedenfor:

Hver enkelt husstand kan velge et alternativ blant følgende tre alternativer:

1.      TV Start med mulighet for HBO Nordic og Premium sport + bredbånd 50 Mbps

2.      Bredbånd XL350 Mbps

3.      TV Familie med HBO Nordic og Premium sport

Den nye avtalen gir også kostnadsfritt alle beboere tilbud om Gets nye WiFi-modemer, med meget god trådløs ytelse. Pr i dag er det mange som fortsatt har litt gammelt utstyr fra Get, slik at vi anbefaler alle å skifte ut til dette Sagemcom-modem, da det gjør veldig mye for opplevelsen av tjenestene.

Den som ønsker både bredbånd og Digital-TV, kan også få raskere bredbånd til svært gode priser.

Nærmere informasjon vil være tilgjengelig i brevet, som sendes ut i slutten av august eller begynnelsen av september.

Get har i dialog med Styret gjort en del teknisk oppfølging i løpet av våren. Det er etablerte nye WiFi-modemer hos noen beboere, og de har fått prøve XL-produktet på bredbånd med 350/20Mbit. I forbindelse med dette ble det gjort noen små justeringer på borettslagets interne nett og på noden som står rett utenfor. Der fikk Get også vist at de kunne levere høye hastigheter på eksisterende infrastruktur.

Kapasiteten til Keyserløkka Sør er i dag meget bra, og det vil i forbindelse med aktivering av ny avtale bli sørget for ytterligere utøket kapasitet for å ta høyde for økt belastning.