Elektriske anlegg

Andelshaver er ansvarlig for vedlikehold av det elektriske anlegget i leiligheten.

Arbeid på elektrisk anlegg skal gjøres av autoriserte håndverkere i henhold til lover og forskrifter.

Endring av kurser fra sikringsskap i oppgang
Kabler skal føres i røropplegg i vegg. Kabling utenpå vegg skal kun utføres dersom det er strengt nødvendig, og det skal gjøres minst mulig skjemmende på vegg. Det skal pusses med mur om nødvendig og det skal males med riktig maling etterpå, slik at det ser fint ut i oppgangen (ta kontakt med styret for å få riktig fargekode).