Endret: 8 nov 2017     Opprettet: 23 okt 2017

Brannvarsling

Alle leilighetene har en avansert branndetektor, som er tilknyttet et sentralt brannvarslingsanlegg i hver bygning. Dersom detektoren i en leilighet oppdager røyk eller varme utløses brannalarmen i alle leiligheter i hele bygningen.

Det anbefales sterkt å gjøre seg kjent med branninstruksen som er hengt opp ved siden av den lille branntavlen ved inngangsdøren i oppgangen din.

Instruks for brannvarsling

VED BRANNALARM

1.

Evakuer leilighetene og still opp utenfor blokka

2.

Se på den lille skjermen på den lille rød boksen ved inngangsdøren

Finn nummeret på leiligheten som har utløst alarmen

  • Leilighetsnummeret ser slik ut (eksempel):  H0102

Bruk leilighetsnummeret og finn leiligheten i kartet som henger ved siden av.

3.

Kontrollere om det er brann i leiligheten

  • Om nødvendig går en person til leiligheten som har utløst alarmen: Se etter tegn på varme/røyk fra leiligheten

4.

Ved tegn på brann: RING 110! 

 

Branntavlen ved inngangsdøren.
Branntavlen ved inngangsdøren.
Branntavlen i kjeller.

 

Ved falsk alarm:

Gå til branntavle i kjelleren for å tilbakestille brannvarslingsanlegget (se på kartet som viser hvor den er).

Hovedtavlen for brannvarslingsanlegget i en bygning/blokk er plassert i kjellerne. Der er det informasjon om eventuelle feilmeldinger. Er det feilmelding, eller alarmen har blitt utløst uten at det har vært reelt branntilløp, er det der du nullstiller systemet ved å følge enkel instruksjon som er oppslått. Fyll inn i loggen som henger ved hovedtavlen hvis feil har oppstått.
 

Branndetektoren i leiligheten din

Brannsikkerheten i egen leilighet og for naboene avhenger av at brannvarslingsanlegget i bygningen fungerer som det skal. Det er derfor strengt forbudt å koble ut røyk- og varmedetektoren i leiligheten.

Dersom detektor i leiligheten knyttet til det sentrale brannvarslingsanlegget deaktiveres eller demonteres i forbindelse med arbeider i leiligheten, skal det utføres av kvalifiserte fagfolk. Dersom dette ikke utføres av kvalifiserte fagfolk, må beboer bekoste utbedring av feil som oppstår.

Brannslukkingsapparat og brannteppe

Alle leiligheter skal ha godkjent brannslukkingsapparat og brannteppe. Gjør deg kjent med hvordan det brukes, og plassere det på et godt egnet og tilgjengelig sted.
 

Kontaktperson i styret om brannvarslingsanlegg

Eirik Ahdell (styremedlem og HMS-ansvarlig): eirikahdell@hotmail.com. Mobil: 911 64 015

Leverandør av brannvarslingsanlegget  

Leverandør av brannvarslingsanlegg er: Hedengren AS v/ Marius Johansen.

Mobil: 906 49 222. Epost: service@hedengren.no