Endret: 26 okt 2020     Opprettet: 9 okt 2017

Kontakt styret

Ta gjerne kontakt med styret angående saker som gjelder leiligheten din eller fellesområder.

Har du spørsmål om konkrete tjenester som parkering, vaskeri, nøkler, brannvarslingsanlegg eller Villa Solhaug, er det fint om du henvender deg til de i styret som er ansvarlig for disse tjenestene, via deres epost eller telefon. Dette fremgår i kontaktinformasjonen nedenfor.

Vaskeri

Ansvarlig for vaskeriene er Eirik Ahdell, mobil 911 64 015.

Borettslaget har fellesvaskeri i Einarsvei 8, 23 og 30.
Prisen (gjeldende fra 1. mars 2013) er kr 40 for 3 eller 4 timer, og betales med 20-kronemynt på automat i vaskeriet. Vaskeriene skal brukes i henhold til gjeldende regler.

Tørkeskap 
Det er også satt inn doble tørkeskap i kjelleren i Eindrides vei 4, Einars vei 16-18, 20-22, 24-26 og 28-30, og enkle i Einars vei 32-34 og 40-42. Mer info finner du i egen artikkel om tørkeskap.

Nøkler

  • Til vaskeriet: Send en e-post til Eirik Ahdell, mobil 911 64 015. Priser: Kr 350 for nøkkel og kr 100 for vaskelås. 

  • Til oppgangen din: Send en e-post til Sølvi Paulsen, mobil 476 69 212. Ny nøkkel til oppgangen koster kr. 350.

Skilt

Nytt skilt til ringeklokken får du ved å henvende deg til Ann Baekken.

Trenger du skilt til postkassen må du ordne dette selv, da vi ikke har noen felles ordning for skilt til postkassene. (Du kan feks bestille skilt fra Posten, som selger et par varianter.)

Parkering

Parkeringsplassene koster 150,-/mnd å leie. For å få leie må du fylle inn skjemaet nedenfor (Parkering søknad/oppsigelse) og sende det til Sølvi Paulsen, mobil 476 69 212.

OBOS tar et ekspedisjonsgebyr på kr 663 (pr februar 2016) ved overtagelser av P-plasser, som belastes leietager. Gebyret skal dekke ajourhold av lister, innmelding i datasystemer og bestilling og utsendelse av innbetalingsblanketter.

Om du skal flytte eller ikke lenger har bil, må du si opp din p-plass. Benytt skjemaet nedenfor, og send det til Sølvi Paulsen, mobil 476 69 212.

Vi har engasjert et parkeringsselskap, Aker P-Drift, som kontrollerer alle stikkveier og gangveier. Aker P-Drift kontrollerer IKKE den enkelte, leide parkeringsplass. Hvis noen står på din plass, så ringer du selv selskapet.

Parkering søknad/oppsigelse (doc). Parkeringplassoversikt (pdf)

Dekkhotell

I Einars vei 18 er bomberommet gjort om til dekkhotell. Dvs at beboere kan oppbevare sine
vinter/sommerdekk der mens de ikke benyttes. Dette er et gratis tilbud til beboerne.
Levering og henting skjer etter avtale.
De som ønsker å benytte seg av tilbudet tar kontakt med Eirik Ahdell, mobil 911 64 015.

Brannvarslingsanlegg

Kontaktperson: Eirik Ahdell (styremedlem og HMS-ansvarlig): eirikahdell@hotmail.com. Mobil: 911 64 015.

Se også egen artikkel om Brannvarsling.

Villa Solhaug

Borettslaget har et selskapslokale til utleie for borettslagets beboere og andre. Er du ute etter å leie? Ta kontakt med utleieansvarlig Sølvi Paulsen på epost: villasolhaug@gmail.com.
Oppstår det problemer eller nødsituasjoner i forbindelse med leieforhold, ta kontakt på telefon 476 69 212. 

Mer informasjon om Villa Solhaug, priser, leietider og bilder, finner du i en egen artikkel om villaen

Hjemmeside

Dersom du har saker du mener er av interesse for borettslaget, kan du veldig gjerne ta kontakt med Ann Baekken i styret, som administrerer hjemmesiden vår.

Generelle henvendelser

For generelle spørsmål utover dette kan du sende epost til styret med følgende epostadresse:
keyserlokkasor@styrerommet.net

Når du sender epost er det fint om du oppgir navn, gateadresse og etasje.

Du kan også ringe styreleder Jens M. Thorstensen på telefon: 900 51 927.
På hverdager er det ønskelig at det tas kontakt på ettermiddags- og kveldstid. Er det en hastesak kan du imidlertid ringe på dagtid.