Endret: 8 nov 2017     Opprettet: 12 okt 2017

Bruk av borettslagets forsikring

Keyserløkka Sør sitt forsikringsselskap er W.R. Berkley. Nedenfor finner du kontaktinfo og framgangsmåte ved skade.

Får du skader i leiligheten som du mener bør dekkes av borettslagets forsikring, er saksgangen som beskrevet nedenfor. Dersom borettslagets forsikring kommer til anvendelse, må beboer normalt dekke en egenandel på kr. 10 000,-.

1. Melding av skade til skade@wrberkley.com eller per telefon til 67 55 25 00, eller direkte til Christine Dahl Bjune 61 40 15 69.
2. Forsikringsselskapet Berkley registrerer skadesaken, vurderer om den faller inn under borettslagets forsikring, og sender ut en takstmann om nødvendig.
3. Forsikringsselskapet Berkley mottar rapport fra takstmann etter befaring og vurderer om det er en erstatningsmessig skade. Berkley sender ut rapport per e-post til beboer og styret med informasjon om videre fremdrift.
4. Forsikringsselskapet Berkley rekvirerer som hovedregel håndverkere.
5. Forsikringsselskapet Berkley betaler faktura og sender ut egenandelsfaktura. Når egenandel er innbetalt avsluttes saken. Faktura på egenandel skal betales av beboer, sender per e-post til beboer med styret på kopi, ref. telefonsamtale.


Har du spørsmål om forsikring, kan du ta direkte kontakt med forsikringsselskapet.

Kontaktinformasjon til forsikringsselskap

Christine Dahl Bjune • Claims Handler
As representative for W. R. Berkley Insurance Nordic NUF
Crawford & Company (Norway) AS •
 Kjørbokollen 30, P.O Box 133, 1300 Sandvika
Direct: +47 • Tel: +47 67552500 • E-mail: berkley@crawco.no • website: www.crawco.no

Polisenummer: 103430.1