Endret: 10 feb 2020     Opprettet: 27 okt 2019

«Kjøttbua» har fått rivingstillatelse

Plan- og bygningsetaten i Oslo har nå gitt igangsettingstillatelse for riving av industribygget - tidligere «Kjøttbua» - i Ålovs vei 1. Det er ikke kjent når rivingen starter.

Øvrig informasjon finner interesserte på etatens sider for saksinnsyn for Ålovs vei 1/Økernveien 70.