10 feb 2020

Kjøttbua er historie

Fra rivingen av Kjøttbua januar 2020.

Som mange har merket seg, er Kjøttbua i Ålovs vei (tidligere Økernveien 70) nå jevnet med jorda.

Det er såvidt vi kjenner til ennå ikke gitt tillatelse for å sette i gang med bygging av det nye leilighetsbygget som skal opp. Vi følger saken, og det kan du også gjøre på Plan- og bygningsetatens sider for saksinnsyn: Ålovs vei 1/Økernveien 70.

Den tomme hjørnetomten Ålovs vei/Økernveien. (Fotografert fra Eindridesvei 4.)
Den tomme hjørnetomten Ålovs vei/Økernveien. (Fotografert fra Eindridesvei 4.)