16 mai 2020

Informasjon om generalforsamling 2020

Keyserløkka 16.05.2019

Med bakgrunn i Covid-19 og smittevernstiltakene mener styret det er mest
hensiktsmessig å utsette generalforsamling til september 2020.

Skulle den vært gjennomført nå i vår måtte det gjøres digitalt på nett. Det medfører tekniske utfordringer for en del beboere og dermed redusert mulighet til å delta. I tillegg vil digital gjennomføring av generalforsamling være begrenset til å formelt godkjenne regnskap og å velge styre. Ingen andre forslag ville kunne fremlegges på grunn av tekniske begrensninger i digital løsning. Samlet sett mener derfor styret at generalforsamlingen bør utsettes til
september.

Det er egentlig et formelt krav at generalforsamling skal gjennomføres på våren, men gitt omstendighetene er det rimelig å forvente at det kan gjøres unntak i år. Vi venter på endelig formell avklaring av dette via OBOS om kort tid.

Ny informasjon kommer når det er avklart når generalforsamling skal gjennomføres.

Med vennlig hilsen
Styret
v/ Jens M. Thorstensen

(Også hengt opp på tavlene i alle oppganger.)