16 okt 2014

Høstopprydding - containere kommer!

Containere kommer 24. oktober

Det vil bli satt ut container ved Einars vei 24-26 og Einars vei 14. Disse kommer fredag 24. oktober, og blir stående til mandag 3. november. (De blir tømt/byttet dersom de blir fulle i mellomtida.)

Benytt sjansen til å rydde, og vær spesielt oppmerksom på å rydde vekk egne saker som er plassert i fellesområdene.

Det er ikke alt som er tillatt å kaste i containerne, blant annet farlig avfall og elektrisk utstyr. Se oppslag i oppgangene for full oversikt.