Endret: 14 mai 2018     Opprettet: 20 mar 2018

Fryser eller kjøleskap i kjellerbod?

Beboere har spurt om det er mulig å ha fryser eller kjøleskap i kjellerboden for å spare plass i leilighetene. Styret mener det er en ordning som mange kan ha nytte av. Dessuten er det noen som allerede har installert dette, uten at dette er helt i ordnede former. Borettslaget vil derfor legge til rette for en slik løsning. I bygninger der det er interesse for dette vil det installeres «stamkabel» fra sikringstavle i kjelleren med forgreiningsbokser i bodområdene. Fra disse boksene kan beboerne selv bekoste opplegg av stikk til fryser i sin bod. Det vil være en engangsavgift på kr. 500,- per leilighet for å dekke noen av kostnadene med å legge kabel til bodområdene. De nevnte stamkablene og forgreiningsboksene vil fortløpende installeres i bygninger der det kommer søknader fra.

 

Det er Electro-Vakta AS som vil utføre oppdraget for borettslaget. Dersom dere vil benytte samme firma til å sette opp stikk i boden kontakter dere Electro-Vakta direkte for avtale: Kontaktinformasjon er post@electro-vakta.no ved Glenn Gulbrandsen (900 90 393).

 

Konkrete vilkår for å ha strøm i boden er:

  • Beboer som ønsker dette søker styret om tillatelse. Når det er gjort må beboer for egen regning legge opp ledning og stikkontakt i utvalgt bod, kun én per leilighet. Dette skal utføres av autorisert elektriker, og kopi av samsvarserklæring skal sendes til styret. 
  • Ledning/opplegg fra koblingsboks til leilighet skal merkes med leilighetsnummer
  • Beboer betaler en engangsavgift på kr.500.- og en månedlig strømleie over husleien på kr.40.-
  • Leien påløper så lenge beboer ønsker å ha strøm til fryser/kjøleskap i boden. Om beboer ikke lenger ønsker dette, skal ledning og stikk fjernes av autorisert elektriker og rapporteres til styret.
  • Stikken i boden skal kun benyttes til fryser/kjøleskap. Det er av hensyn til brannsikkerheten FORBUDT å bruke dette stikket/kontakten til elektriske verktøy eller andre apparater.  

Søknad sendes til per epost til keyserlokkasor@styrerommet.net. Har du spørsmål, ta kontakt med Eirik Ahdell i styret (911 64 015).