Endret: 2 apr 2019     Opprettet: 31 aug 2018

Feiing av piper: Oppdatert informasjon

Feiermester Alf Pettersen AS har i september undersøkt borettslagets skorsteiner vedrørende behov for feiing av disse.

De fleste av skorsteinene hadde lite sotmengder slik at det ikke er vurdert som nødvendig å feie alle pipene.

Det er imidlertid enkelte skorsteinsløp som innehar bekdannelse. En slik bekdannelse kan antennes og gi en pipebrann. Årsaken til bekdannelse er ofte feil fyring og/eller bruk av fuktig eller behandlet ved.

De åtte pipene som har bekdannelse vil bli feid kommende uke. Feiemesteren har hengt opp oppslag og varslet beboerne i de oppgangene om som er berørt.