Ekstraordinær generalforsamling 7. desember 2015

Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling i Keyserløkka Sør Borettslag

(Sammendrag)

Møtedato: 7.desember 2015

Forslag til behandling:

Salg av fellesareal; to bomberom i Einars vei 26 og 33

To andelseiere har bedt styret om å innkalle til ekstraordinær generalforsamling. De

ønsker å bygge ut bomberom i kjeller til boareale, for å innlemme disse i sine leiligheter.

Forslag til vedtak (krever 2/3 flertall)

Styret får fullmakt til å selge de to bomberom og å inngå de nødvendige kontrakter med de to andelseierne i Einars vei 26 og 33.

Det kom inn følgende benkeforslag på utfyllende tekst til vedtaket:

Nabo skal høres ved godkjenning av prosjektet (Dvs. når tegninger er klare)

Vedtak:

Skriftlig avstemming; 47 stemmer Ja, og 11 stemmer Nei til forslaget.

Forslaget, med utfyllende tekst, vedtatt.

----

Se også fullstending protokoll fra møtet:

Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling i Keyserløkka Sør Borettslag