6 apr 2021

Containere kommer

Tid for litt vårrydding :)

Det er bestilt containere, med ankomst tirsdag 20. april.
 

RETTELSE: Containere blir plassert ved Einars vei 12 og 24-26, ikke Eindrides vei, som opprinnelig publisert.

I Einars vei 24-26 vil det også komme egne containere/beholdere for farlig avfall og elektrisk utstyr.