29 feb 2020

Beboerbrev vinter/vår 2020

(Beboerbrevet er også lagt i alle postkasser.)

Trærne våre
En arborist (trepleier) har vurdert trærne våre, inklusive sikkerhet mht å tåle vind og vær. Det er ingen trær som er et sikkerhetsmessig problem, men enkelte trær vil beskjæres for å  forebygge senere problemer. De er godt i gang med arbeidet og vil være ferdige i løpet av kort tid.

Utbygging av leilighet i det tidligere vaskeriet i Einars vei 31
Utbyggingen er nå ferdig og har i all hovedsak gått etter planen. Leiligheten vil legges ut for salg på egnet tidspunkt i samråd med eiendomsmegler som er engasjert. Det blir en fin leilighet på 83 kvm. Styret vil takke naboene for deres store tålmodighet i byggeperioden.

Balkong og avrenning av vann
Det har vært et generelt problem med at det kommer for mye vann fra overliggende balkong ned i blomsterkassene når det regner mye. Tidligere løsning som ble testet er justert, og det er i januar montert en ny testløsning i tre oppganger. Løsningen vil evalueres etter en tids bruk. Hvis den fungerer som planlagt vil den monteres i alle blokkene.

Radon
Det gjennomføres en test med vifte på tak som skal sikre stabilt trekk av luft opp gjennom de eksisterende luftesjaktene i bygningene. Det vil øke utskiftingen av luft i leilighetene og forventes dermed å redusere radonforekomst og tillegg bedre inneklimaet generelt. Det skal testes i én oppgang først, og oppstart var i midten av februar.

Vaskeriene
For de som ikke er kjent med våre vaskerier, eller av andre grunner ikke har benyttet dem, anbefales det å sjekke dem ut. Vi har tre veldig funksjonelle vaskerier som alle har to store vaskemaskiner, tørketromler og tørkeskap. Det koster per i dag 40 kroner for en vasketid på 3 eller 4 timer. Det er ofte ledige tider, og er en veldig effektiv måte å få vasket klær på. Og man slipper å tørke klær i leiligheten, og sparer dermed både plass og reduserer fukt i leiligheten.

Uteområdene
Det jobbes med å konkretisere forslag for å utvikle sosiale soner i uteområdene. Det vil informeres i borettslaget om dette senere.

Fellesområder
Vi maser som vanlig litt om dette og henstiller til alle om å ikke sette private ting på fellesområdene.

Div. ekstralagring
Har du behov for ekstra kjellerbod, plass til bildekkene dine eller hvis du er interessert i å ha en fryser i kjellerboden din, kontakt Eirik Ahdell.

Fyring og ventilasjon
Når man skal fyre opp i peisen er det viktig at det er nok tilgang på oksygen i rommet. Ventilasjon er utrolig sentralt både for å få en fin varme på peisen og for å minske radonnivået i den enkelte leilighet.

Villa Solhaug
Sølvi har overtatt bestyrelsen av Villa. Den nedsatte gruppen som skal vurdere bruken av Villa er i gang med arbeidet.

Piper
En del piper har hatt en feil og det har medført at vann har kommet inn i pipa og rent ned i kjelleren og ut av feieluka der. Det er engasjert en leverandør til å utbedre dette. Det vil også bli rengjort på gulvene i kjellere der dette har inntruffet.

Diverse
Vi minner også om at det er fint å la utelyset på verandaen stå på i den mørke årstiden.

Det er også viktig at utgangsdørene ikke står åpne.

Hvis du skal pusse opp må du ikke demontere røykvarsleren. Den henger sammen med alle de andre og du vil da forårsake feil på hele anlegget.

Det er mange fine tips på hjemmesida vår om vedlikehold og om oppussing.

Det vil bli arrangert dugnad til våren. Mer info kommer.

Styret og ansvarsområder:
Jens M. Thorstensen (styreleder),  keyserlokkasor@styrerommet.net, telefon 900 51 927.
Sølvi Paulsen (nestleder), paulsen.solvi@gmail.com, telefon 476 69 212.
Inger Lise Westeng (medlem), westengingerlise@gmail.com, telefon 928 40 694.
Eirik Ahdell (medlem), eirikahdell@hotmail.com, telefon 911 64 015.
Ann Baekken (medlem), baekken@gmail.com, telefon 916 00 419.

Varamedlemmer: Anders Landgraff Nilsen, Thomas Tinnesand Eng, Frank Liland.

Sølvi har ansvar for parkering og nøkler, Inger Lise for vaskeriene og nye skilt til ringeklokkene og Eirik er HMS-ansvarlig. Disse kan kontaktes direkte. Ellers ber vi dere bruke keyserlokkasor@styrerommet.net for kontakt med styret, eventuelt brev i brevsprekken i døra på Villa Solhaug
.