Endret: 10 feb 2020     Opprettet: 13 apr 2019

Beboerbrev vår 2019

Våren er her, og nå kommer et nytt beboerbrev.
 

Dugnad
Vårens dugnad blir lørdag 4. mai kl 11-15. Oppmøte ved flaggstanga ved Einars vei 24-26.

Vi håper dugnaden blir like bra som i fjor, både med tanke på deltakelsen og den hyggelige stemningen! Det blir som vanlig servert pølser og drikke.

Containere blir satt ut ved vanlige steder 30. april, og blir stående til 6. mai. Oppdagene i dugnaden i år blir:

  • Rydde løv/kvister og søppel
  • Fjerne ting i fellesarealer, inklusive forlatte sykler
  • Fikse bord/benker
  • Montere sykkelstativer i boder
  • Sette opp klistremerker med leilighetsnummer på dørene til alle leiligheter

Om noen har drill eller hammer, er det veldig fint om det kan tas med på dugnaden. Det e rogså fint å ta med arbeidshansker om dere har. Vi vil ha ekstra hansker til de som trenger.

Plassering av private eiendeler i fellesarealene
Det har vært et stadig problem at private ting plasseres i fellesarealene. Styret må derfor igjen komme med henstilling om å etterleve husordensreglene om dette. Henstillingen formidles av hensyn til brannsikkerheten og naboenes trivsel.

For plassering av ting i fellesarealene kan det gjøres to unntak:

1. I oppganger uten enkel tilgang til sportsbod/sykkelbod kan barnevogner som er i bruk plasseres under trapp og lignende, forutsatt at de ikke sperrer for passering.

2. Hvis det er gitt tillatelse fra styret om plassering av ting i fellesarealene en avgrenset periode, og på en måte som ikke hindrer ferdsel og brannsikkerhet. Du kan søke per epost (keyserlokkasor@styrerommet.net), eventuelt pr telefon (Jens M. Thorstensen, 900 51 927).

Vi vil derfor be alla om å fjerne private ting fra fellesarealene. Det blir fra 30. april i forbindelse med dugnaden plassert containere flere steder hvor dere kan kaste ting. Det kommer eget oppslag i oppgangene om dette senere. Hasle skoles musikkorps vil ellers samle inn lopper i slutten av april, hvis dere har ting dere mener bør kunne gjenbrukes. Det vil som vanlig komme egne oppslag om dette.

Sykler: Rydding i sykkeboder og utendørs sykkelparkering
Vi vil varsle om at vi kommer til å be alle merke egne sykler i sykkelboder og ved utendørs sykkelparkering med navn og dato senest innen 3. mai. Hensikten er å fjerne syker som er blitt forlatt og ikke brukes. Sykler som ikke er merket vil bli fjernet i forbindelse med dugnaden.

Vi vil også oppfordre de som har gamle sykler som ikke har vært i bruk på lang tid å vurdere om ikke de kan gis bort til loppemarkedet. Hasle skole musikkorps vil som nevnt over samle inn lopper over påske. Brukte sykler dere vil bli kvitt kan også settes ved sien av container i forbindelse med dugnaden 4. mai. Containere vil være på plass 30. april. Det kommer eget oppslag i oppgangen om merking av sykler senere.

Ekstra lagerplass:
Det er ingen ledige ekstraboder for tiden, men i dekkhotellet er det plass. Kontakt Eirik ved behov.

Parkering:
Vi har ledige p-plasser. Kontakt Sølvi hvis du er interessert. Det er vedtatt at det blir
beboerparkering her i løpet mai. Det betyr at de som bor her og parkerer i gata må betale kr 3000.- i året for parkering, andre må betale kommunale satser på timebasis. Våre private p-plasser er ikke berørt av dette, og fortsetter som før. Mer informasjon finnes på kommunens nettsider.

Radon:
Det skal gjennomføres en pilot for å teste løsning med vifte i luftesjakt i to oppganger i løpet av 2019. Det vil forbedre luftgjennomstrømningen i leilighetene, og dermed også redusere radonnivåene. Vifteløsningens effekt på radon måles vinteren 2019/2020, samt hvordan ventilasjonen vil fungere generelt med tanke på inneklima, kald luft som trekkes inn, påvirkning på vedfyring og lignende. Dette skulle ha vært testet denne vinteren, men er blitt forsinket. Det vil derfor sendes ut brev fra leverandøren (Eurofins/Radonlab) på nytt i løpet av våren.

Utvikling av uteområder:
Gruppa som ble satt ned etter generalforsamlingen i 2018 for å vurdere og foreslå tiltak for å utnytte uteområdene våre bedre, er ferdige med sitt arbeid. De har blant annet gjennomfør en brukerundersøkelse. Styret jobber videre med forslagene. Vi vil engasjere en landskapsarkitekt for å hjelpe oss til å utarbeide konkrete forslag og skisser, i tråd med arbeidsgruppens anbefaling. 

Hovedsakene i anbefalingen fra arbeidsgruppen er sykkelboder, oppgradering av gode uteplasser og trafikksikkerhet. Også mulig plassering av eventuelt nytt søppelsystem, ballbinge og plan for trærne i borettslaget vil innarbeides i planen, slik at ulike foralg kan vurderes i et helhetlig perspektiv. Borettslaget vil informeres når forslag er systematisert og konkretisert. Deretter vil det bli en beslutningsprosess om hvilke forslag som det gås videre med.

Informasjonsmøte om garasjelaget:
Det vil i løpet av våren bli arrangert et beboermøte om borettslagets ordning med utleie av tomt til garasjelaget. Nærmere informasjon om tid og sted kommer senere. 

Generalforsamling
Årets generalforsamling går av stabelen tirsdag 28. mai. Vi holder generalforsamlingen i Villa Solhaug, da kirka er under oppussing. I år vil alle få tilsendt årsberetningen i posten. 

Villa Solhaug
Grunnet økt kostnad på vasketjenester, har Styret besluttet å øke leien på Villa Solhaug fra 1. april. Det gjelder da interne på ukedager, da prisen for leie med vask økes fra  kr 1500 til kr 2000. For interne blir forblir dagsprisen den samme i helgene, mens den sette opp for eksterne fra kr 5000 til kr 5500. For priser og info, se hjemmesiden.

Hjemmesiden for Keyserløkka Sør borettslag:
På hjemmesiden vår er det nå mye nyttig og praktisk informasjon om borettslaget og vedlikehold av leilighetene. Vi oppfordrer til å bruke denne hvis du lurer på noe. Har du saker som er interessante for borettslaget å informere om på hjemmesiden kan du sende til styret på epost.

Styret ønsker alle beboere en flott vår og sommer!

 

Styret og ansvarsområder:

Navn Epost Telefon
Jens M. Thorstensen (styreleder) keyserlokkasor@styrerommet.net 900 51 927
Sølvi Paulsen (nestleder) paulsen.solvi@gmail.com 476 69 212
Inger Lise Westeng (medlem) westengingerlise@gmail.com 928 40 694
Eirik Ahdell (medlem) eirikahdell@hotmail.com 911 64 015
Ann Baekken (medlem) baekken@gmail.com 916 00 419

Varamedlemmer: Anders Landgraff Nilsen, Thomas Tinnesand Eng, Frank Liland, Silje Helene Meum.

Sølvi har ansvar for parkering og nøkler, Inger Lise for vaskeriene og nye skilt til ringeklokkene og Eirik er HMS-ansvarlig. Disse kan kontaktes direkte. Ellers ber vi dere bruke keyserlokkasor@styrerommet.net for kontakt med styret, eventuelt brev i brevsprekken i døra på Villa Solhaug.