4 sep 2020

Beboerbrev høst 2020 og info om digital generalforsamling

Covid 19
Vi antar alle er godt kjent med smittevernrådene som gjelder. Vi vil presisere at dersom noen skulle få påvist smitte skal man ikke benytte fellesområder, for eksempel vaskeriene. Har man symptomer må man også være særlig påpasselig.

Generalforsamling 2020 vil gjennomføres digitalt på Obos-portalen «vibbo.no»
Vi har tidligere utsatt generalforsamlingen med håp om å kunne gjennomføre den på vanlig måte nå etter sommeren. Det viser seg imidlertid at smittesituasjonen fortsatt er slik at det er vanskelig å gjennomføre generalforsamlingen på vanlig måte. Generalforsamlingen må derfor gjennomføres digitalt, slik mange borettslag i Obos har gjort. Det vil gjøres på Obos-portalen Vibbo.no.

Generalforsamlingen vil starte 22. september og være åpen i en uke i portalen vibbo. På vibbo kan man når som helst i løpet den uken avgi stemme. Etter anbefaling fra Obos vil den digitale generalforsamlingen kun behandle de lovpålagte sakene som regnskap og valg av styrerepresentanter. Forslag fra styret og beboere må tas på en senere generalforsamling.

De fleste leilighetene i borettslaget har en eller to personer som allerede har samtykket til digital kommunikasjon med Obos og borettslaget i portalen vibbo.no. Samtykke er en forutsetning for å kunne delta digitalt på vibbo.no på kommende generalforsamling. De som ikke har samtykket til digitalt samtykke oppfordres til å gjøre det. For å samtykke: Gå til vibbo.no og logg inn med telefonnummeret eller bankID. Huk av for samtykke til digital kommunikasjon. Når det er gjort kan dere senere delta på digital generalforsamling som starter 22. september.

De som ikke har anledning til å delta digitalt eller ikke ønsker å delta digitalt kan likevel delta i generalforsamling. De kan gi beskjed til styreleder på telefon eller sms på nummeret: 900 51 927.

Digital generalforsamling vil foregå på følgende måte:

  • Generalforsamlingen vil kun behandle de lovpålagte sakene som regnskap og valg av styrerepresentanter
  • Generalforsamling vil åpne på vibbo.no 22. september
  • Årsrapport, regnskap og valgkomiteens innstilling til valg av styremedlemmer vil vises i vibbo
  • Beboere logger seg på vibbo.no og gir sin stemme
  • Generalforsamlingen vil være åpen en uke og man kan avgi stemme når som helst i løpet av den uken
  • De som ikke deltar digitalt kan avgi stemme i papirformat til styret.

Det vil senere komme ytterligere informasjon i form av oppslag i oppgangene om kommende digitale generalforsamling.

Det tas sikte på å gjennomføre ny generalforsamling på et senere tidspunkt for å behandle forslag fra styret og beboere.

Utbygging av leilighet i det tidligere vaskeriet i Einars vei 31
Leiligheten ble ferdigstilt like før sommeren og er nå solgt. Vi håper de nye eierne blir fornøyde og vil trives på Keyserløkka. Overskudd fra prosjektet bidrar positivt til borettslagets økonomi.

Balkong og avrenning av vann
Det har vært et generelt problem med at det kommer vann fra overliggende balkong ned i
blomsterkassene på balkongen under når det regner. Løsning for å redusere problemet er testet ut på noen balkonger. Leverandør vil gi et pristilbud på montering. Dersom tilbudet er akseptabelt vil montering utføres i høst. Løsningen er å montere en renne i forkant av balkonggulv på balkonger i øverste etasje, samt montere en liten renne under blomsterkasse. Disse rennene vil lede vannet ut til enden av balkongen. På balkongen i nest øverste etasje vil det monteres renne under blomsterkasse.

Arbeidet vil utføres med lift.

Uteområdene og sykkelbod
Vi jobber med å spesifisere forslag til sykkelboder og sosiale soner i samarbeid med
landskapsarkitekt. Det vil informeres når forslagene er tilstrekkelig konkrete med hensyn til
utforming, plassering og kostnader.

Private saker i fellesområder: Henstilling

Foran egen inngangsdør:
Vi må presisere at det ikke er lov å sette private ting som sko, leker, utstyr og annet foran egen inngangsdør. Det reduserer brannsikkerheten og er i strid med brannforskriften. I tillegg øker det arbeidsbelastningen til de som utfører renholdet, og reduserer kvaliteten på renholdet. Av respekt for det viktige arbeidet renholderne gjør for oss håper vi at alle rette seg etter denne henstillingen.

I uteområdene:
Vi vil be alle huske å rydde inn private saker fra plenene etter bruk. Vaktmesteren som klipper gressplenene våre må stadig gå av klipperen for å flytte ting noe som gjør jobben hans vanskeligere.

Container for avfall
Det vil bli bestilt container i høst for avfall og saker man ønsker å få kjørt bort, henholdsvis for restavfall og for elektriske artikler. Det vil gis beskjed en tid før når containerne blir satt ut. (Containere er kommet, og blir stående over helga til mandag 7. september).

Vedlikehold

Spotlight på bad
En beboer i borettslaget har gjort oppmerksom på at elektriker som har utført arbeid på dennes bad har påpekt at spotlightene der ikke var forsvarlig stand. Disse spotene er fra da badene ble rehabilitert i 2006 og begynner å bli gamle. Det anbefales å sjekke dette om man har tilsvarende på sitt bad.

Varmvannsbereder
Vi vil også oppfordre alle til å sjekke varmvannsbereder dersom den har en alder på 15-20 år. En slik sjekk er å betraktes som en del av normalt vedlikehold og kan forebygge lekkasje og skader som i verste fall kan bli veldig omfattende. Nye beredere som installeres bør ha vannstopper-funksjon for å beskytte mot lekkasjer.

Kontaktinformasjon til styret