Endret: 28 okt 2019     Opprettet: 4 okt 2017

«Kjøttbua» blir leiligheter

Bygningen i Ålovsvei 1 (tidligere Økernveien 70), som fram til i vinter huset Kjøttbua, skal etter planen rives og erstattes med et leilighetskompleks.

Det ble i mai 2016 gitt rammetillatelse fra Oslo kommune til søker Odin Prosjektering og tiltakshaver Joar Eiendomsselskap AS om å rive Kjøttbua og oppføre et nytt leilighetskompleks. 

Kort beskrivelse (fra søknaden): 
Det skal etableres et 3 etasjer leilighetsbygg med 132 m² BRA i hver etasje og en kjeller under terreng med sportsbod. Planene er tenkt løst med en 2-roms leilighet (BRA= 47,2 m²) og 3-rom leilighet (BRA= 61,8 m²) per etasje med 3,5 m² balkong, felles trapp- og heisrom. Det er gode planløsninger med universell utforming av boligen.

(Hele søknaden kan leses i Saksinnsyn hos Oslo Plan- og bygg.)

Opprinnelig plan kan ses i bildene nedenfor, fra søknaden. I september 2016 ble det fra søker anmodet om endringer i totalt antall leiligheter, med ønske om én ekstra leilighet per etasje.

Plan- og bygningsetaten var skeptisk til dette, blant annet pga at noen av leilighetene da ville bli for små og ha for lite lys, og har anbefalt at man holder seg til opprinnelig plan. De har også stilt krav til støyprosjektering. 

Pr oktober 2017 er Kjøttbua fortsatt ikke revet, og det er ingen ny utvikling i saken hos Plan- og bygg.

Saken kan følges hos Plan- og bygg: Økernveien 70

 

Fasadebilde (ODIN/Oslo Plan- og bygg)
Fasadebilde fra søknad. (ODIN/Oslo Plan- og bygg). Sett fra Økernveien, Ålovsvei til høyre.

 

Utenomhusplan fra nabovarselUtenomhusplan fra nabovarsel (ODIN/Oslo Plan- og bygg), viser plasseringen i krysset Økernveien/Ålovsvei.