11 sep 2020

Generalforsamling 2020 gjennomføres digitalt: 16. september

Generalforsamlingen 2020 gjennomføres digitalt på Obos-portalen «Vibbo.no». Den gjennomføres fra 16. september (ikke 22. september som ble nevnt i siste beboerbrev).

Generalforsamlingen åpner 16. september og er åpen i 8 dager. Generalforsamlingen avsluttes 24. september. Man kan i løpet av hele denne perioden avgi sin stemme.

Etter anbefaling fra Obos vil det kun behandles lovpålagte saker i digital generalforsamling. Sakene er henholdsvis godkjenning av regnskap og valg av styremedlemmer som er på valg.

Andelshavere som har samtykket til å motta informasjon fra Obos: 
De vil motta SMS/epost om generalforsamlingen og kan lese årsmelding digitalt på vibbo.no. Stemme i generalforsamling avgis digitalt på vibbo.no. innen 24. september (PS. Samtykke for digital informasjon gis ved å gå til vibbo.no og logge seg inn med telefonnummer).

De som per i dag ikke har samtykket til digital informasjon fra Obos:
De vil over helgen motta innkalling/årsmelding i posten. Stemme avgis ved å levere stemmeblankett i konvolutt i postkassen i Villa Solhaug i Einars vei 14 b innen 24. september.

Med vennlig hilsen
Styret

Ved spørsmål kan dere kontakte: Jens M. Thorstensen i styret (900 51 927) eller
Stein Jelstad i Obos (22 86 58 03)